Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

18-10-2021

1, Phan Thị Tám

Ngày sinh: 15/08/1969

Số điện thoại: 0914416355

Chức vụ : Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

2, Nguyễn Thị Hiền

Ngày sinh: 19/11/1972

Số điện thoại 0915067773

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

3, Phan Thị Hương

Ngày sinh: 26/01/1972

Số điện thoại 0832973968

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: MẦM NON BẮC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 914416355. Email: mn_bactrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnbactrach.edu.vn