Skip to Content
Sign In

Nhà giáo ưu tú Lê Quốc Lập: Niềm tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy

27-03-2019

Nhà giáo ưu tú Lê Quốc Lập: Niềm tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy

Chuyện gia đình người thương binh hiếu học

27-03-2019

Chuyện gia đình người thương binh hiếu học

Con chữ cắm bản An Bai

27-03-2019

Con chữ cắm bản An Bai

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: MẦM NON BẮC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 914416355. Email: mn_bactrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnbactrach.edu.vn