Skip to Content
Sign In

Hoạt động chuyên môn

19-10-2021

CB,GV,NV trường mầm non Bắc Trạch tham gia tập huấn chuyên môn bằng hình thức trực tuyến.

Cô giáo chăm “vườn HSG” 3 năm, "hái" giải quốc gia môn Vật lý

27-03-2019

Cô giáo chăm “vườn HSG” 3 năm, "hái" giải quốc gia môn Vật lý

Dấu chân trên cát trắng...

27-03-2019

Dấu chân trên cát trắng...

Phong trào diệt giặc dốt 70 năm trước

27-03-2019

Phong trào diệt giặc dốt 70 năm trước

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: MẦM NON BẮC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 914416355. Email: mn_bactrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnbactrach.edu.vn